La regidoria d’Educació anuncia la convocatòria per a la selecció d’un becari per al programa de Normalització Lingüística

logo-ajuntament-alteaLa regidoria d’Educació, que encapçala Vicenta Pérez, anuncia la convocatòria i les bases per a la selecció d’un becari per al programa de Normalització Lingüïstica que concedeix la Diputació d’Alacant per a la formació de joves.

Com s’indica a les bases, la contractació laboral estarà subjecta a la subvenció i tindrà una duració de tres mesos, a temps parcial de vint hores setmanals.

Per a ser admès els aspirants hauran de complir els requisits que s’estableixen a les bases, com estar empadronat a Altea, haver nascut en data posterior a 1986 y haver finalitzat els estudis universitaris o cicles formatius de grau superior en el 2013, 2014 ó 2015; entre altres.

El termini de presentació d’instàncies serà de cinc dies hàbils, contats a partir de demà, dijous 19 de maig, fins al dimarts, 24 de maig, ambdós inclosos.

Les persones que desitgen participar en la selecció ho sol·licitaran mitjançant instància dirigida al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Altea, en la qual faran constar que reuneixen tots els requisits establerts en la present bases, que es podran consultar a la web municipal, altea.es

Anuncis