El Plenari aprova una modificació del pressupost per al pagament del deute municipal

plenari 2015L’Ajuntament d’Altea celebrava passat dijous per la vesprada sessió plenària ordinària i, per primera vegada en esta legislatura, la sessió va tenir lloc a les 19 hores. Com va explicar l’alcalde, a l’inici de la sessió, la celebració dels plenaris en horari de vesprada ‘’està motivada per fomentar la participació ciutadana als plenaris de l’Ajuntament d’Altea’’. Així mateix, l’alcalde va mostrar la intenció del plenari de ‘’fer les millores que estiguen al nostre abast per tal de fomentar aquesta participació de tots els ciutadans’’, i va agrair la presència de tot el públic que va assistir al saló d’actes del Centre Social, lloc de celebració d’aquesta sessió. D’aquesta manera, es celebrarà un plenari en horari vespertí cada tres plenaris.

Seguidament es va passar al debat i votació dels punts de l’ordre del dia, entre ells es va aprovar per majoria, amb els vots a favor de Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat i CIPAL, i en contra del PP, la modificació pressupostària (39/2015) per un import de 1.345.522,71 euros. Pere Lloret, edil d’Hisenda, va explicar els detalls d’aquesta modificació dirigida a un doble objectiu, per una banda complir amb l’exigència legal de cancel·lar deute i, per altra, cobrir atencions per a les que no existeix consignació al pressupost municipal vigent, i que no es poden demorar fins el següent exercici.

El regidor d’Hisenda explicava que la part de més quantia de la modificació del pressupost, 972.569,71 euros, correspon a l’aplicació del que queda del romanent positiu de tresoreria, ‘’que ha d’anar destinat necessàriament a la cancel·lació i amortització del deute‘’. Pere Lloret va recordar que al plenari del mes de juliol, ja es van destinar 770.000 euros d’este romanent positiu per a cancel·lar el de l’Empresa Pública i amb aquesta nova amortització s’esgota totalment este superàvit.

La segona partida per ordre d’importància, de 223.562,52 €, correspon a un deute amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Esta quantitat va ser descomptada de l’import de la transferència que l’Ajuntament va rebre en maig del Ministeri d’Hisenda per la participació del municipi en els tributs de l’Estat. ‘’Deute pel que no hi havia consignació, i s’ha hagut de crear aquesta partida’’, assenyalava el regidor.

Pel que fa a la resta de la modificació destaca la partida de 42.000 euros per assumir el compromís de la gratuïtat dels llibres de text en l’educació obligatòria, i altres consignacions de quantitats menors que aniran destinades a despeses ineludibles sense consignació.

El plenari també va aprovar per unanimitat una moció de la regidoria de Benestar Social, Igualtat i Sanitat, que dirigeix Venónica López, referent al repunt d’assassinats masclistes ocorreguts en els últims mesos. En aquest sentit el plenari va aprovar instar al Govern a adoptar i promoure un acord social, polític i institucional contra la violència de gènere, per a construir una societat segura i lliure de violència contra les dones.

Així mateix el plenari també va aprovar amb els vots favorables de Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat i Cipal, i en contra del PP, la moció referent a les noves mesures que s’han d’aprovar pel dret a l’habitatge i la millora de les condicions de vida de les famílies. Entre aquestes mesures destaca el fet de declarar a Altea Zona Lliure de Desnonaments.

Finalment, també es va aprovar la voluntat d’adherir-se al Pla del Consell per a garantir la gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes que cursen educació obligatòria al municipi d’Altea. Aquest punt va ser recolzat amb els vots favorables de Compromís, Altea amb Trellat, PSPV-PSOE i l’abstenció de PP i CIPAL.

Anuncis