L’Ajuntament cancel·larà deute de l’Empresa Pública amb càrrec al seu romanent positiu de tresoreria

El PP mostra la seua falta de voluntat per participar en les decisions del nou equip de Govern

E20150623_PlenariJuny2l Ple de l’Ajuntament d’Altea va aprovar ahir, amb els vots a favor de Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat i Cipal, i el vot en contra del PP, avalar la renovació d’una pòlissa de 200.000 euros per a l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal. 

L’empresa ‘Pública Desenvolupament Municipal S.A.’, de capital 100% municipal, té concertades tres operacions de tresoreria, per un import total d’1.185.000€ que vencen l’1 de setembre pròxim i en les quals l’Ajuntament d’Altea participa com a avalista.

L’actual equip de govern va convidar a diverses entitats bancàries a presentar ofertes per a aquestes renovacions de les quals, l’única plausible d’acord amb els condicionants imposats pel Ministeri d’Hisenda, era la del Banco Santander, corresponent a una de les tres operacions per import de 200.000 euros.

Davant aquesta situació, que deixa fóra la possibilitat de refinanciar les altres dues operacions, el govern municipal s’ha vist obligat a fer front a la cancel·lació de 770.000€, a càrrec del romanent positiu de tresoreria. Aquest romanent ha sigut possible gràcies a la manca en el pagament dels interessos i amortitzacions del pla de pagament a proveïdors promoguda pel Ministeri d’Hisenda per a enguany i que implica que s’haurà de fer front a aquestes quantitats en els pròxims exercicis.

Finalment, el regidor d’Hisenda, Pere Lloret, ha assenyalat que “considerem una imprudència el fet que aquestes pòlisses no s’hagen utilitzat per a la seua finalitat última, que no és una altra que cobrir desfasaments puntuals de tresoreria. És molt qüestionable que s’hagen escomès inversions amb elles com la compra de dos camions”. 

Per la seua banda, la regidora responsable de l’Empresa Pública, Imma Orozco, ha remarcat que “de l’èxit de l’Empresa Pública depèn gran part de la imatge que oferim d’Altea i per açò nostra meta és que siga viable. Açò només serà possible si treballem amb criteris d’absoluta transparència i eficàcia”.

Anuncis