El Plenari aprova una reducció de les retribucions dels regidors, que suposarà un estalvi de més de 9.000 euros respecte a l’anterior legislatura

20150623_PlenariJuny2El Plenari de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat amb els vots a favor de Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat, l’abstenció del PP i el vot en contra de Cipal, establir 3 dedicacions exclusives i 10 dedicacions parcials, que suposaran un cost anual, sense tenir en compte el cost de la Seguretat Social, de 374.389,68 euros. El que representa una disminució, respecte a les retribucions de la legislatura anterior, de 9.267,02 euros.

Pel que fa als portaveus dels diferents grups municipals, Imma Orozco serà la portaveu de Compromís; Verónica López, del PSPV-PSOE; Beatriz Nomdedeu, d’Altea amb Trellat; Pedro Barber, del PP; i Miguel Ángel Capilla, de Cipal.

També s’ha aprovat establir 7 llocs de personal eventual de confiança política, sent el seu cost anual de 103.900 euros, el mateix que en la legislatura anterior. Cinc corresponen als auxiliars administratius adscrits als grups polítics municipals; i dos per al Gabinet d’Alcaldia.

La quantia econòmica dels auxiliars administratius dels grups polítics municipals s’ha augmentat lleugerament, respecte a l’anterior legislatura, en nom de “dignificar la tasca exercida per aquestos treballadors”, tal com ha destacat la portaveu de Compromís, Imma Orozco. Per la seua banda, l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, ha reiterat que l’actual distribució de retribucions “s’ha realitzat de manera coherent, digna i justa, amb l’objectiu de facilitar la feina, tant de l’equip de govern, com de l’oposició “.

Així mateix, s’ha fixat l’últim dijous de cada mes per a la celebració de les sessions ordinàries del Plenari de l’Ajuntament, podent avançar-se o endarrerir-se fins a vuit dies naturals per raons justificades en Alcaldia. Així mateix, l’hora de celebració serà les 10:00 hores dues sessions al trimestre; i les 19:00 hores la tercera sessió de cada trimestre. D’aquesta manera, tal com ha remarcat Imma Orozco, “volem potenciar la participació de la ciutadania, perquè puga assistir als plens de l’Ajuntament”.

A més, s’ha aprovat el disseny de les comissions informatives, quedant establertes de la següent manera:

– Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior: Hisenda, Recursos Humans, Foment de l’Ocupació, Modernització de l’Administració Local, Règim Interior, Trànsit, Seguretat Ciutadana.

– Urbanisme i Pla General.

– Infraestructures i Medi Ambient: Infraestructures i Obres, Cicle Hídric, Medi Ambient, Agricultura, Pesca, Joventut, Esports i Xarxes Socials.

-Benestar Social i Igualtat: Àrea sociosanitària, Participació ciutadana, Igualtat i Immigració.

– Educació i Cultura: Educació, Festes, Agermanaments i Cultura, Turisme i Comerç.

Anuncis